Shortcuts
Kunsthaus Zürich Bibliothek: Bibliothekskatalog
PageMenu- Hauptmenü-
Page content

Kategorienanzeige

MARC 21

Art absolument
Kategorie Beschreibung
022$a1634-6556
035$a(OCoLC)1057650148
040$aCH-000273-5$bger$erda
041$afre
245$aArt absolument
246$a/Art absolument/
246$a(Art absolument)
246$aArtabsolument
246$a/Artabsolument/
246$a(Artabsolument)
247$fTitelzusatz bis Heft 26(2008)$aCahiers de l'art d'hier et d'aujourdhui
247$fTitelzusatz Heft 27(2009)-69(2016)$aL'art d'hier et d'aujourd'hui
264$aParis$bSubjectile Art$c2002-
264$aParis$bArt Absolument$c2002-2017
300$aHefte$bIllustrationen, farbig und schwarzweiss$c27 cm
310$aZweimonatlich
336$aText$btxt$2rdacontent
336$aunbewegtes Bild$bsti$2rdacontent
337$aohne Hilfsmittel zu benutzen$bn$2rdamedia
338$aBand$bnc$2rdacarrier
362$a1(2002)-
651$aFrankreich$xKunst$yGeschichte 1900-$2gnd
655$aZeitschrift$2gnd-content